Wat na Vijverbeek?

Heel wat van onze oud-leerlingen studeren met succes verder in het hoger onderwijs en bouwen een interessante carrière uit. Dit blijkt uit het jaarlijkse schoolportret opgesteld door de overheid en uit de getuigenissen van een aantal oud-leerlingen.

Jaarlijks krijgt elke Vlaamse school een schoolportret van Agodi (Agentschap voor onderwijsdiensten), met de outputgegevens van de oud-leerlingen. Onderstaande tabel bevat gegevens uit het schoolportret van oktober 2018 van het Atheneum Vijverbeek. Hoe lees je de tabel? Van de 84 leerlingen die tussen 2013 en 2018 afgestudeerd zijn met een diploma ASO in Vijverbeek, zijn er 36 die een academische bachelor gestart zijn (universiteit) en 20 een professionele bachelor (hogeschool). De participatie van de ASO leerlingen aan het hoger onderwijs zijn zowel voor universiteit als voor hogeschool gemiddeld in vergelijking met de cijfers over heel Vlaanderen. Het studiesucces van onze ASO afgestudeerden (73,78% geslaagd van de opgenomen studiepunten aan de universiteit) is zeer hoog ten opzichte van het Vlaams gemiddelde.

Oud-leerlingen in de kijker