Met TOP!Flex bieden we voor de B-stroom een leertraject aan, gebaseerd op onze ervaringen en principes van GO!Flex.

Talent Ontwikkelen in Projecten (projectmatig leren), om zo de vaardigheden van de 21ste eeuw te ontwikkelen en uit te diepen.

In TOP!Flex worden de leerinhouden aangeboden in instructiefiches (vakgebonden) en projecten (vakoverstijgend). Ook hier liggen de klemtonen op zelfstandigheid, samenwerken en een eigen leertraject uitstippelen. De leerlingen leren plannen en ondernemen op hun eigen tempo.

Net als in GO!Flex zijn de aanwezige vakleerkrachten in de werkruimtes ook leercoaches.

Contact

 

Adres

Nieuwstraat 124 B

1730 Asse

 

Telefoon

02/451-61-01

 

Mail

leerlingensecretariaat: secretariaat.middenschool@vijverbeek.be

Openingsuren van het secretariaat

 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

8 uur tot 12 uur en 13 uur tot 16 uur 30

woensdag:

8 uur tot 12 uur