(MS) Wie zijn wij? (visie)

Wie zijn wij?

waar gaan we voor?​

Om te ervaren hoe onze school echt leeftvind je op via Facebook heel wat voorbeelden. Voor informatie over de praktische aspecten van onze school klik je “Praktische info”. Onze studierichtingen en lessentabellen vind je onder ‘Studie-info”.

Onze Middenschool vormt de ideale brug tussen de lagere school en het koninklijk Atheneum. Onze campus telt dus drie scholen die perfect op elkaar aansluiten.

We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze lesinhouden maar zorgen er zeker voor dat alle leerlingen zich op onze school thuis kunnen voelen.

Zowel de beoordeling van het doorlichtingsteam (inspectie Vlaamse Gemeenschap 2009), de resultaten van onze leerlingen in het vervolgonderwijs als de tevredenheidsbevragingen bij ouders garanderen de kwaliteit en het niveau van onze cursussen.

De vele les- en klasoverstijgende initiatieven en projecten (rubriek nieuwsbrieven en foto-film) zorgen, samen met de individuele leerlingenbegeleiding, voor een aangenaam schoolklimaat en het welbevinden van ieder kind op onze school.

Smartschool, ons digitaal leerplatform, zorgt niet enkel voor een vlotte en rechtstreekse communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten, het biedt eveneens een realtime overzicht van je toets- en rapportresultaten. Daarenboven vind je er voor heel wat vakken extra informatie, uitdiepingsoefeningen en interessante links.

Middenschool en Koninklijk Atheneum vormen samen het secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs te Asse.

We zorgen er niet enkel voor dat je prima voorbereid wordt op het hoger onderwijs maar  we streven er evenzeer naar dat je graag naar school komt.

Je klasgroep wordt een echte groep waar klasgenoten elkaar waarderen en helpen wanneer nodig. Voor vervelende plagerijen is er natuurlijk geen plaats.

Een warme schoolcultuur staat garant voor sterke studieresultaten. Een wisselwerking tussen ouders, leerlingen en school is hiervoor essentieel. Voor je inschrijft wisselen we graag ideeën uit omtrent wat we van elkaar verwachten, zo vermijden we foute verwachtingen en misverstanden. Deze wisselwerking stopt niet na het inschrijven. Doorheen het jaar rekenen we op een vlotte wederzijdse communicatie. Ook onze oudervereniging helpt ons hierbij.

Je er bent fier op dat je in Vijverbeek les kan volgen, je spant je ook in wanneer het niet echt verplicht is: sport op woensdagnamiddag, het aperitiefconcert, de gedichtendag… Dit zijn enkele activiteiten waar onze leerlingen spontaan aan meewerken, ook al verdienen ze er geen punten mee.

Je komt echter niet enkel naar school om plezier te maken want je moet ook kunnen bewijzen dat je de leerstof beheerst. Regelmatig werken is dus de boodschap.

We weten dat wie graag naar school komt ook een beter rapport behaalt, daar werken we dus samen aan.