Inschrijvingen 2021-2022

 

1ste jaars

 

U hebt aangemeld via aanmelden.school.  Er zijn 3 resultaten mogelijk: 

1.      U wordt toegewezen aan de school van 1e keuze. U mag inschrijven in deze school.  Ga hiervoor naar T. 

 

2.      U wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. U mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. U kan uw dossier opvolgen via de website. Ga hiervoor naar R. 

 

3.      U wordt aan geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor u hebt aangemeld. U kan uw dossier opvolgen via de website. Ga hiervoor naar Vrije inschrijvingen. 

 

Voorrangsgroepen 

·        Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in Middenschool Vijverbeek. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen. 

·        Kinderen van personeel van Middenschool Vijverbeek. 

 

Indicator en niet-indicator leerlingen 

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator en niet-indicatorleerlingen. 

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep? 

·        Het gezin ontving een schooltoelage in schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag in 2019-2020. 

·        De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs. 

Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.  Deze bewijsstukken moeten zo snel mogelijk opgestuurd worden naar het adres van de school of via mail doorgestuurd naar catherine.clement@vijverbeek.be. 

 

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode? 

De inschrijvingen starten op 10 mei 2021. 

·        Heeft de school vrije plaatsen? U kan uw kind onmiddellijk inschrijven. 

·        Heeft de school geen vrije plaatsen? Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst. 

 

1TOP!21 (1e jaar B-stroom) VOLZET

Meer informatie kan u terugvinden op https://aanmelden.school. 

 

Waar kan ik terecht met vragen? 

·        info@aanmelden.school 

·        Telefoonnummer school 02/451 61 01 

·        Mail van de school: secretariaat-ms@vijverbeek.be 

 

Contact

 

Adres

Nieuwstraat 124 B

1730 Asse

 

Telefoon

02/451-61-01

 

Mail

leerlingensecretariaat: secretariaat-ms@vijverbeek.be

pedagogisch coördinator: pedagogischcoordinator-ms@vijverbeek.be

leerlingenbegeleiding: leerlingenbegeleiding-ms@vijverbeek.be

leercoach: leercoach-ms@vijverbeek.be

taalcoach: taalcoach-ms@vijverbeek.be

facturatie: facturatie-ms@vijverbeek.be

Openingsuren van het secretariaat

 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

8 uur tot 12 uur en 13 uur tot 16 uur 30

woensdag:

8 uur tot 12 uur