Inschrijvingen 2022-2023

 

1ste jaars

 

De inschrijvingen starten op 7 maart 2022. Zodra de inschrijvingen starten, vindt u op de website de link om uw kind in te schrijven. Voorzie alvast een digitale versie van de ID, … van uw kind. 

 

Voorrangsgroepen 

·        Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in Middenschool Vijverbeek. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen. 

·        Kinderen van personeel van Middenschool Vijverbeek. 

 

Indicator en niet-indicator leerlingen 

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator en niet-indicatorleerlingen. 

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep? 

·        Het gezin ontving reeds een schooltoeslag in schooljaar 2020-2021 of in schooljaar 2021-2022. 

·        De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs. 

Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.  Deze bewijsstukken moeten zo snel mogelijk opgestuurd worden naar het adres van de school of via mail doorgestuurd naar catherine.clement@vijverbeek.be. 

 

Waar kan ik terecht met vragen? 

·        Telefoonnummer school 02/451 61 01 

·        Mail van de school: secretariaat-ms@vijverbeek.be 

 

Contact

 

Adres

Nieuwstraat 124 B

1730 Asse

 

Telefoon

02/451-61-01

 

Mail

leerlingensecretariaat: secretariaat-ms@vijverbeek.be

Openingsuren van het secretariaat

 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

8 uur tot 12 uur en 13 uur tot 16 uur 30

woensdag:

8 uur tot 12 uur