3de graad TSO

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Sociale en technische wetenschappen. Ze richt zich tot sociaalvoelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft. Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis. Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch, sociaal (en spiritueel).

De studierichting omvat volgende componenten: opvoedkunde (psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn), toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica). In de praktijklessen en stages in het kleuteronderwijs, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, gehandicaptenzorg, onthaalgezinnen… oefen je vaardigheden en kennis.

Opleidingen in het TSO zijn zowel arbeidsmarkt- als doorstroomgericht. In het hoger onderwijs kiezen de afgestudeerden van gezondheids- en welzijnswetenschappen vooral voor Verpleegkunde, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Orthopedagogie, Ergotherapie en Sociaal Werk. Wil je meer weten over het slaagpercentage van je studierichting in het hoger onderwijs? Kijk dan op de onderwijskiezer naar je studierichting en klik op het tabblad studierendement.   

Handel

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Handel. In Handel word je opgeleid voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica … . Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context is belangrijk. Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen namelijk de onderneming en haar omgeving, het werken in een onderneming en het beleid van een onderneming. Binnen de juridische component worden de beginselen van het burgerlijk recht en het handelsrecht aangebracht. Er is aandacht voor sociale wetgeving en voor de praktische toepassingen binnen de fiscaliteit (BTW en personenbelasting). 

Opleidingen in het TSO zijn zowel arbeidsmarkt- als doorstroomgericht. In het hoger onderwijs kiezen de afgestudeerden van handel vooral voor Bedrijfsmanagement, Office Management, leraar Lager Onderwijs, leraar Secundair Onderwijs en Handelswetenschappen. Wil je meer weten over het slaagpercentage van je studierichting in het hoger onderwijs? Kijk dan op de onderwijskiezer naar je studierichting en klik op het tabblad studierendement.